L'edat madura: una nova etapa

L'edat madura: una nova etapa

En aquesta nova etapa de la vida canvia el rol de l'individu en el context en el que fins ara s'estava desenvolupant, havent d'acceptar que el paper de cuidar i vetllar pels altres que fins ara s'havia estat portant a terme es capgira a l'inrevés, trobant-se ara en la situació de necessitar l'ajut dels altres en la seva pròpia persona.

Aquesta situació pot abocar a l'aparició de sentiments de frustració, culpa i ràbia, amb les consegüents repercussions personals i familiars.

Dins l'àmbit personal, sentiments llarg temps soterrats poden sortir a la superfície, ajudats per l'afectació de les energies físiques. Als problemes de la pròpia salut poden sumar-s'hi dificultats per menjar -o perdre la gana- o per dormir, pèrdua de la il.lusió per la vida, aparició de falles de memòria, ansietat i fins tristesa i plor i ganes de morir-se, podent portar a l'establiment de trastorns d'ansietat o depressius.

A vegades s'afegeixen sentiments de soledat o problemes de relació amb el cònjugue o la família, com els fills, que es troben en el tràngol d'haver de renyar i supervisar els qui varen fer-ho amb ells quan aquests eren petits.

Una acurada entrevista i exploració psíquica, un correcte diagnòstic i, si s'escau, proposta de tractament a temps poden evitar depressions profundes i angoixes innecessàries a tota la família. I, tal volta, reconèixer si és a la família a qui s'ha d'ajudar i amb qui s'ha d'intervenir.

Al nostre Centre realitzem una orientació terapèutica i avaluació dels problemes psíquics i psicològics que afecten a les persones grans: depressió, ansietat, trastorns emocionals, dificultats de convivència i d'altres processos.

La problemàtica pròpia de les persones grans, afegida als conflictes que s'originen en la convivència diària, genera disrupcions que poden repercutir negativament en l'entorn domèstic, desestabilitzant la dinàmica familiar i generant alhora una sobrecàrrega en les persones que les atenen, podent evidenciar aquestes també símptomes d'ansietat i depressió.