Crisis vitals i millora personal

Crisis vitals i millora personal

En determinats moments de la nostra vida ens enfrontem a situacions de crisi existencial. L'anàlisi vital és un procés complex i intens d'aprenentatge vers la maduració personal i al creixement individual, ajudant-nos a entendre millor la nostra psique. Mitjançant estratègies de millora personal s'aprofundeix en aspectes de la nostra personalitat i es cerca l'ordre en la confusió vital.

En ciertos momentos de nuestra vida debemos afrontar situaciones de crisis existencial. El análisis vital es un complejo e intenso proceso de aprendizaje de maduración personal hacia el crecimiento individual que nos ayuda a entender mejor nuestra psique. Mediante estrategias de mejoría personal se profundiza en aspectos de nuestra personalidad buscando el orden en la confusión vital.

There are certain moments in our lives when we must face existential crises. Vital analysis is a complex and intense learning process towards personal improvement and individual growing. It leads us to a greater understanding of our own psychic world. We deepen into our own personality using personal improvement techniques, seeking for order out of chaos.