Baixa autoestima i trastorns emocionals

Baixa autoestima i trastorns emocionals

Els humans posseïm una necessitat inherent d'interactuar amb els altres éssers i amb el nostre entorn, i les emocions juguen un paper important en aquesta comunicació: l'esfera emocional i la manera com s'expressa evidencia la integritat o la mancança d'autoestima.

Els problemes d'autoestima poden arribar a constituir un veritable hàndicap per a moltes persones. A més, en ells pot raure l'origen de molts trastorns psíquics (ansietat, depressió, obsessions, trastorns alimentaris, fòbies..).

Com la baixa autoestima, també les dificultats per a canalitzar i gestionar correctament les emocions comporten trastorns emocionals que es poden corregir amb una teràpia adequada.

L'actuació combinada sobre la persona afectada i quan cal la cooperació de la família, sovint en situació de crisi com el propi pacient, poden ser clau en l'evolució d'aquest problema.

 

Baja autoestima y trastornos emocionales

Los seres humanos tenemos una necesidad intrínseca de interactuar con nuestros semejantes y con el entorno. Las emociones tienen un papel importante en esta comunicación: la esfera emocional y cómo se expresa evidencia la integridad o la falta de autoestima.

Los problemas de autoestima pueden llegar a constituir un verdadero hándicap para muchas personas. En ellos puede radicar el origen de muchos trastornos psíquicos (ansiedad, depresión, obsesiones, trastornos alimentarios, fobias...).

Así como la baja autosetima también la dificultad para canalizar y gestionar las emociones correctamente comporta trastornos emocionales que pueden corregirse mediante una terapia adecuada.

La actuación combinada sobre la persona afectada y, en caso necesario, la cooperación de la familia, a menudo en situación de crisis como el propio paciente, pueden resultar claves en la resolución de este problema.

 

Self-esteem problems and emotional disorders

We humans are social creatures, needing to interact. Emotions play an important role in the communication process.

Self-esteem problems can grow to be a great handicap. The origin of many psychic illnesses can radicate in a self-esteem disorder such as anxiety, depression, obsessions, eating disorders, phobia, etc.

Helping both the sufferer and his/her family becomes a key element to solve this problem.