ΑΩ

 

CENTRE MÈDIC DRS. SARRÓ

CONSULTA PSIQUIATRICA

ANSIETAT , ANGOIXA - STRESS - CRISIS DE PANIC - FOBIA - DEPRESSIO - TRASTORN OBSESSIU - COMPULSIU - TRASTORNS ALIMENTARIS ( ANOREXIA , BULIMIA ) - TERAPIA FAMILIAR I DE PARELLA - PROBLEMES PSICOLOGICS